donderdag 29 november 2018

Workshop Sint

Deze namiddag vond onze eerste workshop  plaats. We timmerden een mijter, plooiden een Sint of Piet en naaiden een jutezak.
Het was een waardevolle middag waarin we heel wat nieuwe technieken leerden kennen.
Bedankt aan alle hulpouders en grootouders voor de vele hulp.